ලුගර් අල්මඩේඩර් ඩි සී සීඩඩ්, කිවිඳිය

ගෙදර » ලුගර් අල්මඩේඩර් ඩි සී සීඩඩ්, කිවිඳිය

ලුගර් ඇරඩඩේඩර් ඩි ලා ක්සූඩාඩ්


1 පනාඩේරියා
2 Banco
3 බාබර් සාප්පුවක්
4 librería
5 බස් නැවතුම්පළ
6 කැන්ඩි ගබඩාව
7 පොල් කොස්සිය
8 ටෙන්ඩෙටේට්
9 මධ්යස්ථ කුඩඩෝ ළදරු / ආරක්ෂකයා
10 limpiadores / limpiadores secos
11 clínica
12 ටෙන්ඩර් රූපා
13 කැෆෙට්රියා
14 almacén ඩි ලා පරිගණකය
15 පහසුකම
Centro de la copia 16


17 රස කෑම / ඩිලි
18 සුපිරි ඇල්මැසීන්
19 ටී
20 ඩෝනට් ෂොප්
21 droguería / farmacia
22 tienda electrónica
23 මධ්යස්ථාකාරිත්වය / උපායශීලීත්වය
24 ආපන ශාලාව
25 ෆ්ලොරියස් / ෆ්ලොරිස්ට්රියා
26 ඕඩර් ඔෆ් මෝබල්ස්
27 gasolinera / estación de servicio
28 ආචාර ධර්ම


1 peluquería
2 ෆෙරේට්රියා
3 සෞඛ්ය සමාජය
4 රෝහලේ
5 හෝටලය
6 heladería
7 joyería
8 lavandería
9 පුස්තකාලය
10 මාතෘකාව
11 Motel
12 සයිනය
13 ටෙලි නාට්යය
14 salón de manicura
15 උද්යානය
16 පෙට් ෂොප් / PET වෙළඳසැල


17 ඡායාරූපය
18 පීසා සාප්පුවේ
19 ඔක්සිනිකා ඩි කෝඩෝස්
20 අවන්හල
21 escuela
22 zapatería
Centro comercial 23 (සාප්පු)
24 supermercados
25 ටයිගු ජගුටේස්
26 කාලය
27 Agencia de viajes
28 වීඩියෝ දර්ශන

ලා ක්යුඩාඩ්

1 යස්ගාඩෝ
2 ටැක්සි / ටැක්සි
3 ටැක්සි පහසුකම
4 කොන්දොස්තර ටැක්සි / කොන්දොස්තර ටැක්සි
5 boca de incendios
6 කන්ජිනෝර් ඩි බසුර
7 Ayuntamiento
8 ආයිත්තම් කට්ටලයක්
9 buzón
10 ඇල්කන්ටරිල්ලා
11 comisaría
12 කාසිල්
13 acera
14 වීදිය
15 ලුස් ඩි සීල්
16 estacionamiento
17 metros de limpieza
18 parquímetro
19 සැමිඔ ඩි බසුර
20 මීටරය
21 සමූහාණ්ඩුව


22 quiosco
23 සැම්සෝරෝ / උපකරණය
24 intersección
25 ඔසීඩී ඩි පොලිටි
26 paso de peatones
27 peatón
28 camión de helados
29 බෝඩිලෝ
30 ගරාජ් ඩිජිටිං
31 ඇටසන් ඩෝ බෝම්බකරුවන්
32 පාර්සල් ඇටෝබූස්
33 බස්
34 කොන්දොස්තර ඩබ්ලිව්
35 සංස්කරණ කාර්යයාලය
36 ටෙලිෆෝනය
37 වීදි සංඥාව
38 ඇල්කන්ටරිල්ලා
39 motocicleta
40 ගිලන් රථ
41 ventanilla de unidad

ෆේස්බුක් අදහස්